به محمود چاخان رای بدهید!

همهء ما ظرف سی سال گذشته کمابیش به چاخانهای رهبران جمهوری اسلامی عادت کرده ایم.  اما خودمانیم، چاخانهای محمود احمدی نژاد واقعا ظرف این سی سال بی نظیر بوده اند.  اگر حمل بر چاخان نشود، واقعا تحفه های سخنرانی های محمود احمدی نژاد را می توان از زمان هخامنشیان تا کنون “بی نظیر” دانست!  آخرین نمونهء چاخانهای مرد بی بدیل صحنهء سیاست ایران را میتوان در نامه ای که همین دیروز بعد از نمایشنامهء در حال اجرای محاکمهء رکسانا صابری و نمایشنامهء در حال ساخت حسین درخشان نوشته دانست.  آقای رییس جمهور در نامه ای به ریاست قوهء قضاییه خواستار رعایت عدالت در محاکمهء این دو تن شده است!  قوهء قضاییهء ایران و عدالت متناقض ترین چیزهایی هستند که می توانند وجود داشته باشند، البته نه به شوری “مهرورزی” آقای احمدی نژاد نسبت به یک روزنامه نگار ایرانی-آمریکایی  و یک وبلاگ نویس سر به نیست شدهء ایرانی آنهم پس از مهرورزی های طولانی و مبسوط ایشان نسبت به جوانان، زنان، کارگران، و دانشجویان ایرانی!  اگر یک روز بتوانم (یعنی اگر مجبور بشوم) محمود احمدی نژاد را از نزدیک ببینم، خیلی دلم می خواهد به او بگویم:  “محمود، من در زندگیم آدم چاخان زیاد دیده ام و چاخان زیادی هم شنیده ام اما تا تو را ندیدم نفهمیدم چاخان چیست و چاخان کیست!”

این نقل قول های واقعی محمود احمدی نژاد را بخوانید تا در آستانهء انتخابات ریاست جمهوری ایران یادتان بماند که اگر برای او رای می دهید به که و چه دارید رای می دهید و اگر در انتخابات شرکت نمی کنید، به صورت غیر مستقیم به انتخاب که و چه دارید کمک می کنید.  حوصلهء چهار سال دیگر این “کوچولوی ریزه میزهء چاخان” را دارید؟  اگر دارید که یا علی!  بفرما!

“امارات اگر پیشرفت کند ، انگار ما پیشرفت کرده‌ایم.

مردم از شنیدن اسم دموکراسی حالت تهوع می‌گیرند!

این که می گویند دو تا بچه کافیه ، بنده معتقد نیستم . کشور ما برای صد و بیست میلیون نفر جا دارد!

 ۴۲ روزنامه علیه دولت می‌نویسند!

یک زن (اشاره به خانم فاطمه رجبی) پیدا شده که مردانه حرف می‌زند ، آن وقت شما بهش ایراد می‌گیرید؟

در کشور ما طی این دو ساله معجزه‌ی اقتصادی رخ داده!

گوجه‌فرنگی ۳۵۰۰ تومان نیست ، بغل خانه‌ی ما ۱۲۰۰ تومان است!

رشد تورم 23 درصد( بر طبق نظر مركز پژوهش هاي مجلس ) دروغ است. تورم 13 درصد است.

من نگفتم نفت را سر سفره ها مي آورم.

در سخنراني من در مجمع عمومي سازمان ملل، يك نفر گفت فلاني يك هاله اي از نور صورت تو را فرا گرفته بود.

امروز همه به اين واقعيت معتقدند كه در حال حاضر كشور را امام زمان اداره مي كند.

يک دختر 16 ساله در شيراز توانستهاست در زيرزمين خانهشان، اورانيوم را غنی کند!

آقای مشايی مظلوم واقع شدند! ايشان هيچگاه نگفتند ما با ملت اسرائيل دوست هستيم! (بلکه ايشان گفتند ما با مردم اسرائيل دوست هستيم!)

آقای کردان مظلوم واقع شدند و استيضاح ايشان غيرقانونی است!

هرگز نمیگذارند که اوباما رئيس جمهور آمريکا شود!

بهای کنونی نفت(150دلار در سال86) بسيار پايين است و من پيشبينی میکنم که نفت به 200 دلار هم برسد!

من به آقای علی آبادی گفتم که خودت با قدرت وارد فوتبال شو و فدراسيون فوتبال را اداره کن!

عدهای میگويند که بازار آزاد همه چيز را حل میکند، ولی من به شما میگويم که بازار آزاد برای دزدها و سارقهاست!

روز بسيج، نقطهی عطف تاريخ بشريت است!

تاثیر گرفته از ایمیل از یک دوست.

ج. ی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!