دیه یا خونبها

توضیح واضحات؛

برای آنها که چشماشون باباقوریه و احتمالن نمیتونن این متن را بخونن، خلاصه ی قسمت اولش اینه که؛

خونبهای زن مسلمان 50 شتر است. خونبهای تخم چپ مرد، 66 شتر، خونبهای تخم راست مرد 34 شتر، و خونبهای جفت تخم های مرد، 100 شتر میشه. لب مطلب اینه که قطع جفت تخم های مرد، مساوی ست با قطع گردن دو تا زن!

خوب، یک سری مسایل هست که آدم های معمولی حالیشون نمیشه. برای فهم این مسایل باید ریاضی و فیزیک و شیمی و گاهی اوقات معلومات “هسته”ای آدم در سطح دکترای ترافیک از دانشگاه امیرکبیر باشه! تا بفهمه که مثلن لات های قدیم وقتی به حریفشون می گفتند؛ “تخم مایی”، برخلاف تصور خیلی ها، برای حریف “ارزش” قائل بوده اند!

www.ali-ohadi.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!