امیـد – در تاریکی

هر جا نگری، در این تاریکی، بس امید باشد
  هر لحظه، هر وقت، مشکلی بزرگ، و لیکن، ای برادر، بس امید باشد

گر نگاهت تیره، و امیدت ز ایزد، پایمال گشته
  روز دگر اید، وقتی مطمئن، در درگاه الهی، بس امید باشد

من می شمارم، مشکلاتم را، از زیر تا زبر
  مانده ام، چکار بر تر است، ای خداوندا، بس امید باشد

اعتقاد الهی، ای دوست من، چیزی نیست تو خالی
  ان را در بر گیر، به قلبت به نشان، در یاد داشته باش، که بس امید باشد

خداوندا، هر بنده ای در تنگنا، بس ارامشش ده
  رهی جلوی پا او گذار، رهنمایش باش، که بس امید باشد

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!