‘چای داغ خطر ابتلا به سرطان مری را افزایش می دهد’

تحقیقات پژوهشگران ایرانی نشان می دهد که نوشیدن چای داغی که بخار از آن بلند می شود خطر ابتلا به سرطان مری را به میزان زیادی افزایش می دهد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!