تولدش مبارک

رهی معیری متولد  ٣٠/ اپریل بود… تولدش مبارک…
 او یکی از بهترین دوستان من از سن ١٤ سالگی بود و  هنوز هم هست.
با اشعار او اولین عشق خود را تجربه کردم و با اشعاراو برای از دست دادن عشقم
گریستم.

 از برم ان سرو بالا میرود
صبرم از دل میرود تا میرود
تا گزیند جای در چشم رقیب
همچو اشک از دیده ما میرود.

****
این شعر  به خواسته رهی  بر روی سنک قبر او نوشته شده است، تا ارتباط او
را با دوستداران اشعارش در نبض زمان زنده نگهدارد.

الا ای رهگذر کز راه یاری
 قدم بر تربت ما میگذاری
 در اینجا شاعری غمناک خفته است
 رهی در سینه این خاک خفته است
 فروخفته چو گل با سینه چاک
 فروزان آتشی در سینه خاک
 بنه مرهم ز اشکی داغ مارا
 بزن آبی بر این آتش خدا را
به شبها شمع بزم افروز بودیم
که از روشندلی چون روز بودیم
کنون شمع مزاری نیست مارا
 چراغ شام تاری نیست ما را
 سراغی کن زجان دردناکی
 برافکن پرتوئی بر تیره خاکی
 ز سوز سینه با ما همرهی کن
 چو بینی عاشقی یاد رهی کن

****

تعدادی از اشعار او روی گنبد و ستون  آرامگاه او نیز نوشته شده.

 هرچه کمتر شود فروغ حیات رنج را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چو رو کند خورشید سایه ها را درازتر بینی

*****

 هزار شکر که از رنج زندگی آسود
 وجود خسته و جان ستم کشیده من
 بروی تربت من برگ و لاله افشانید
 بیاد سینه خونین داغدیده من
 با بال شوق ذره به خورشید میرسد
 پرواز دل به سوی خدا میبرد مرا

****

 به آبروی قناعت قسم که روی نیاز
به خاکپای فرومایگان نسودم من

****
 ما چشمه نوریم بتابیم و بخندیم
 ما زنده عشقیم نمردیم و نمیریم

****
 من خاکم و من گردم
من اشکم و من دردم
تو مهری و تو نوری
 تو عشقی و تو جانی

****
  سایه پرورد بهشتم از چه گشتم صید خاک
تیره بختی بین کجا بودم کجا افتاده ام

****
 ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی
 من چشم تو را مانم تو اشک مرا مانی

 ****
 میدهم مستی به دلها گرچه مستورم ز چشم
 بوی آغوش بهارم در چمن پیچیده ام

****
گرچه خاموشم ولی آهم بگردون میرود
 دود شمع کشته ام در انجمن پیچیده ام

 ****
بر خاطر ما گرد ملالی ننشیند
 آینه صبحیم و غباری نپذیریم.

 

بهترین انتخابی از طرف من : حسین بختیاری

http://music.tirip.com/g.htm?id=19167

http://music.tirip.com/g.htm?id=19163

http://music.tirip.com/g.htm?id=19169

********************************

http://music.tirip.com/g.htm?id=1043

http://music.tirip.com/g.htm?id=8688

http://music.tirip.com/g.htm?id=13804

 

یادش گرامی و روحش شاد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!