قشقاوی: انتخابات ریاستجمهوری ایران و روابط با آمریكا را به هم گره نزنید

حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران درباره ارتباط انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری ایران و ایجاد روابط با آمریكا گفت: «انتخابات یك امر داخلی است و نمی‌توان آن ‌را به راهبردهای كلان خارجی پیوند زد.» به گزارش ایلنا، وی با طبیعی دانستن اینکه بحث‌ سیاست‌های كلان خارجی و راهبردهای اساسی تاثیری از انتخابات نمی‌پذیرد، از «همگان» خواست که به نتیجه انتخابات ایران احترام بگذارند. قشقاوی گفت: «مبانی سیاست خارجی ما براساس قانون اساسی و موقعیت استراتژیك و حفظ منافع ملی است و نمی‌توان دو موضوع انتخابات
ریاست‌جمهوری دوره دهم و روابط با آمریكا را به هم ارتباط داد.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!