پرونده « رکسانا » و بي آبرويي رسانه اي در غرب

بازيچه اي به نام « حقوق روزنامه نگاران » ! ؛
پرونده « رکسانا » و بي آبرويي رسانه اي در غرب

گروه سياسي- محمدي: يک دادگاه تجديدنظر ايراني با تخفيف مجازات رکسانا صابري، دستور آزادي او را صادر کرد.

انتشار خبر آزادي قريب الوقوع اين خبرنگار ايراني- آمريکايي که چندي پيش به اتهام جاسوسي براي ايالات متحده بازداشت و پس از محاکمه به هشت سال زندان محکوم شده بود، بي درنگ در کانون توجه رسانه هاي جهان قرار گرفت و بدين ترتي

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!