خاطرات محمود احمدی نژاد

به تازگی سایت رجانیوز خبرگزاری نزدیک به دولت مجموعه خاطرات مربوط به محمود احمدی نژاد را در 250 بند با نام (( فرزند ملت )) منتشر کرده است ما هم با توجه به اهمیت تاریخی این خاطرات بر ان شدیم تا به غنای این مجموعه بیافزاییم اما با توجه به اینکه به اندازه برادران سخت کوش رجانیوز بی کار نیستیم قسمت دوم این خاطرات را که از افراد مختلف جمع اوری شده در 11 بند تقدیم می کنیم:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!