هیچ چیز را نمی توانید تا ابد پنهان کنید

 به نام خدا

دوستان بهایی و غیره, جناب دکتر کاویانی; بهایی محترم تشکراز اعترافتان, زحمت ما را کم کردید . دوستان:
توجه دارید که  آقای دکتر کاویان میلانی با توسل به حمله شخصیتی و بعد از نصف نطقشان را جع به بیسوادی بنده که چقدر برای ایشان اسباب خنده و تفریح شده است و و و  سعی کردند گرد و خاکی کنند و موضوع اصلی را در نظر خوانندگان گم کنند , اما خاسته و یا ناخاسته در بخش ٦ اطلاعیه اشان کذب محث این توطئه کثیف را تکذیب نکردند و همانطور که قبلا یاد آور شدم ایشان اذعان دارند که  این اشخاص در مهدی آباد شیراز با پوشش سازمان بین المللی یونیسف اجازه کار خود را از شورای شهر شیراز گرفتند و مشغول بودند  .بله درست پس چرا در ویدئو بهایی بودن را مطرح کردید و عکس حضرت عبدالبها را نشان دادید و حرفی از ان-جی- او و یا یونیسف نیاوردید. غیر از این بود که میخواستید هویت حقیقی ایشان را به مسئولان نظام از قصد لو دهید؟
شما فرمودید ایشان در زیر نظر سازمان جهانی حمایت از کودکان این اجازه را گرفتند به خدمت شما عرض کنم:
 ١- سازمان یونیسف هر نوع ارتباط خود رابا این فعالیتها که در مهدی آباد شیراز انجام شد را صریحا در همان موقع  تکذیب کرد و همانطور هم که همه میدانند تلاش مربوط به آزاد کردن ایشان را هم به عهده نگرفت.
٢- در عقیده بهایی و طبق دستورات بیت العدل العظمی به علت اینکه این سازمانهای خدماتی و انسان دوست از جمله یونیسف را برآمده از گروههای سیاسی و قطبهای جهانی میدانند(بهانه) داخل شدن و همکاری با این نوع سازمانهای بشر دوستانه را برای بهاییان مجاز ندانسته و اکیدا ممنوع است(الف).  ولی جای هیچ شکی نیست این سرکردگان این عقیده برای جلب توجه  و موفقیت هرچه بیشتر این توطئه در شروع این دستگیری ها تا توانستند برای ظاهر خود در مقابل چشم دنیا از آبروی این سازمان مایه گذاشت و این شایعه را توسط مجاری های غیر اصلی خود پخش کرد و از طرفی دیگر در صحنه داخلی خود برای کسب انسجام از هم گسیخته بهاییان در سالهای قبل به بهایان ساده دل از طریق مظلوم نمایی و زجه و زاری (طبق معمول )این القا را کردند که این  مظلومان را چون بهایی بودند به خاطر اعمال نیکشان این مسلمانان متعصب و حسود و مغرض چشم نداشتند ببینند و ایشان را گرفتند زندان انداختند(ب)  و همین طور که ملاحظه می فرمایید آقای میلانی هم هنوز هم سعی در القا این فریب هر چه تمام تر از آبروی این سازمان مایه گذاشته و اگرنه مطلب بنده هنوز جایی نرفته بخوانید کی بنده گفتم  چرا از شورای شهر مجوز گرفتند؟ بنده گفتم ؛ اگر این اشخاص به عنوان خادمان بهایی از شهرداری شیراز اجازه خدمت به محرومین کسب کرده بودند پس چرا چند روز اول دستگیری ایشان تمام خبرگزاری های صهیونیستی  و بهایی و غیر به دروغ سعی در القای این باور بودند که  اینها برای سازمان بین المللی یونیسف تحت نظر سازمان ملل کار میکردند ؟ یعنی اینها بهایی بودن خود را در ابتدا مخفی کردند  و مسلما با پوشش ان -جی -او  وارد کار شدند .آقای دکتر باسواد و خوش خنده دندانهای سفید نیش دارتان را در عکسهایتان مشخص است حال نیشتان را ببندید و خواهشا ظلم و سیاه کاریتان را کنار بگذارید. جوانان پاکدل بهایی را با فریب و دسیسه خود به دهان شیران می اندازید بعد نا جوانمردانه به سود کیش خود و قدرتهای جهنمی صهیونیست اعانه جمع می کنید چهره ایران را در انزار جهانی سیاه میکنید؟ شرم کنید و مرد باشید دروغتان را با  اسم حکمت توجیح نکنید.  درست است به شما گفتند نشانه های باطل بودن این فرقه را با نام حکمت (دروغ) بپوشانید و برای این فرقه تن به هر ذلتی بدهید حال جواب مردم هیچ ولی تا کی میخواهید وجدان خود را لگد مال کنید ؟خدا به شما برای چی وجدان داده ؟ که مواظب شما باشد کار خطا نکنید وجدان خود این امانت خداوند را حفظ کنید و به  خود خیانت نکنید و دروغ نگویید شما سرتان را در برف کردید و فکر میکنید کسی شما را نمیبیند ؛ نه خیر اینطور نیست خدا به تمام کارهای شما واقف است . او بیننده و شنوده دانا وتواناست هیچ چیز را نمی توانید تا ابد پنهان کنید و در تاریکی نگه دارید بالاخره دست شما کاملا رو خواهد شد و  آبروی تان کاملا خواهد رفت .از خدا بترسید و دست از این شیطنت ها بردارید قبرستانهای این عزیزان را توسط عواملتان خراب نکنید و بگردن مسلمانان بیاندازید . از فریبخودگانتان و ملت شریف ایران عذر خواهی کنید و بروید پی کارتان و شرتان را از سر مردمان پاک و ساده دل بهایی کم کنید . لعنت الله الیه الشیاطین الرجیم وسلام الیکم العباد الصالحین

الف) این دستور در واقع از ترس آن است که پولهای بهاییان به مجاری دیگری غیر از پرداختن به جیبهای آقایان پشت پرده  وکاخهای مرمرین  و قبرستانهای زرین برود.
 .مدرک این دستور بیت العدل در رابطه با برهذر بودن بهایان از این سارمانهای بشر دوستانه در صورت لزوم و انکار به خوانندگان گرامی ارائه خواهد شد.
ب) سرکردگان زیرک بهایی هر از گاهی باید دست به یک خود زنی بزند و مظلوم نمایی بکند وگر نه تار و پود این فرقه در معرض جدی خطر انقراض قرار میگیرد و همین تنفر از اسلام است که این فرقه را سر پا نگه داشته .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!