«اتهامات بهاییان، مدام تغییر می‌کند»


دانشجویان فرانسوی عضو لیگ حقوق بشر دانشگاه سوربن پاریس به اخراج و جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجویان بهایی ایران اعتراض كردند و خواستار آن شدند كه جمهوری اسلامی از محروم كردن دانشجویان بهایی ایران از تحصیل در دانشگاه‌ها تنها به دلیل عقاید دینی آن‌ها دست بردارد.


دانشجویان فرانسوی عضو لیگ حقوق بشر سوربن در نشستی که جمعه شب گذشته در آمفی تئاتر شماره یک پانتئون این دانشگاه برگزار کردند از چند چهره‌ی فعال ایرانی نیز دعوت کرده بودند که به پرسش‌های آنان در مورد علت اخراج همتایان ایرانی‌شان از دانشگاه‌های ایران پاسخ دهند.

در این نشست آقایان کریم لاهیجی، رییس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و نائب رییس جامعه‌های جهانی حقوق بشر، سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی ایران، دکتر فواد صابران، روانپزشک و عضو جامعه‌ی بهاییان فران… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!