ربودن یك شهروند بهایی

۰۱ خرداد ۱۳۸۸

 

 

ربودن یك شهروند بهایی

باطلاع میرساند که در روز یکشنبه(27/2/1388) به منزل آقای شهرام حصیم(یکی از شهروندان بهایی ناحیه 5 تهران)تلفن زده شده وپیغامی به این مضمون بر روی منشی تلفن وی گذاشته میشود که:” از اداره ناجا(نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)با شما تماس میگیریم.فردا صبح (28/2/88)آقای شهرام حصیم خود را به این اداره واقع در خیابان وحدت اسلامی شعبه امور اقلیتها معرفی نماید.” اما از آنجا که پیغام تلفنی بوده است ایشان از رفتن به اداره مزبور خودداری می نماید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!