به گزارش كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،

سه شنبه ، 5 خرداد 1388 ، 13:32

افرادی كه در این خانه به جهت دعا و پرستش و تعالیم دینی گردهم جمع شده بودند، ماموران پس از بازداشت، آنان را به مكان نامعلومی انتقال دادند كه تاكنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

 به گزارش كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماموران امنیتی لباس شخصی روز پنجشنبه مورخه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ ( ۲۱ می ۲۰۰۹) با هجوم خود به یك منزل در شهرستان كرج ۵ تن از نوكیشان مسیحی را بازداشت نمودند.

این شهروندان كرجی كه در این خانه به جهت دعا و پرستش و تعالیم دینی گردهم جمع شده بودند، ماموران  پس از بازداشت، آنان را به مكان نامعلومی انتقال دادند.

این گزارش حاكی است؛ آقای “جواد ابطحی” یكی از بازداشت شدگان كه میزبانی این جمع كلیسای خانگی را برعهده داشت ، ماموران بدون ارائه هیچ مجوزی پس از ورود به منزل ایشان اقدام به … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!