تشکر

بهروز جاوید تهرانی از بند در آمد و در نتیجه به اعتصاب غذای خود پایان داد٫
تشکر از تمام کسانی که کمکش کردند. این نتیجه مستقیم یاری شماست٫ حالا هدف آزاد شدن کامل اوست٫

http://hra-iran.net/index.php?option=com_content&v…

بهروز جاویدتهرانی بعد از 23 روز با خروج از سلول انفرادی به اعتصاب غذای خود پایان داد.

روز گذشته بهروز جاویدتهرانی زندانی سیاسی‌ که پنجمین سال زندانی بودن خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند، با انتقال به بند عمومی به اعتصاب غذای خود بعد از 23 رو پایان داد. وی در این مدت در سلول انفرادی در حالی که با دست‌بند و پابند زنجیر شده بود، چندین بار توسط ماموران زندانی رجایی‌شهر مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفت.

این زنداین سیاسی هم‌اکنون به بند عمومی 6 زندان رجایی‌شهر منتقل شده است. بهروز جاوید‌تهرانی در حالی پنجمین سال زندان خود را در زندان رجایی‌شهر سپری می‌کند که تا این موقع هیچ‌گاه حق استفاده از مرخصی را نداشته و مسئولین زندان فشارهای زیادی را بر وی تحمیل می‌کنند. وکیل مدافع وی نیز علیرغم پیگیری تاکنون موفق به ملاقات با ایشان نشده است.

لازم به توضیح است در تاریخ 14 اردیبهشت ماه به علت برخورد مسئولان زندان برای انتقال وی به بند دیگری و متعاقباً مقاومت وی فشارها بر این زندانی افزایش یافت، از تاریخ مورد اشاره وی به سلول انفرادی منتقل شد و دو نوبت مورد ضرب و شتم مسئولان زندان قرار گرفت وی مدت بیست و سه روز را در اعتصاب غذا برای اعتراض به شرایط مذکور به سر برد٫

See also:
http://iranian.com/main/blog/parham-2

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!