احمدي‌نژاد: رنگ ما رنگ پرچم ماست

رييس‌جمهور با اشاره به اين‌كه ” هر موقع غرور ملي و عزت ما رشد پيدا كرد اين امر معجزه‌ها و شگفتي‌هاي زيادي را به همراه خود داشته است،”گفت: ‌باور ما اين است كه بايد احساس عزت ملي، غرور ملي و خودباوري همواره در بالاترين سطح ممكن حفظ شود. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمود احمدي‌نژاد صبح روز جمعه در نشستي با حضور نخبگان علمي تاكيد كرد: بنده محمود احمدي‌نژاد نه يك معلم ساده دانشگاه بلكه شاگرد هميشگي نخبگان و اساتيد دانشگاه هستم و آن‌چه مي‌گويم احساس من است؛ من قطره‌اي از اقيانوس مواجه ملت هستم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!