موسوي برنامه ها وتعهدات خود به زنان را اعلام کرد

هدف اول: ارتقای امنیت انسانی، حقوقی و قضایی زنان

1- بازنگری کلیه‌ قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز و ناعادلانه از طریق ارایه لوایح لازم

2- اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مغایر با آرمان‌های قانون اساسی راجع به زنان

3- تهیه و اجرای برنامه جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی

4- کمک به ارتقای امنیت زنان و دسترسی بیشتر آنها به دادرسی‌های عادلانه و بی‌طرف از طریق تعامل با سایر قوا

5- تهیه و اجرای برنامه‌ی رفع خشونت علیه زنان از طریق اتکا به تدابیر قانونی بازدارنده و حمایتی

6- حمایت همه‌جانبه از زنان زندانی و خانواده‌های زندانیان

7- حمایت از تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه‌ی صیانت از حقوق زنان

8- حمایت از کرامت انسانی زنان و دختران و صیانت از حریم خصوصی افراد و پرهیز از امنیتی و پلیسی کردن … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!