ده کشته و دهها زخمی در زاهدان

سردار رادان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با اعتقاد دینی دستگیر شدگان تأکید کرد که در میان آنان هم شیعه و هم سنی دیده می شود و آن چه مشخص است این است که این عده قصد داشته اند بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!