فراخوان جایزه شعر ژاله اصفهانی

بنیاد ژاله اصفهانی به دنبال پیشبرد خواسته های آن زنده یاد در تشویق و حمایت از شاعران جوان فارسی زبان، مسابقه ای به نام “جایزه شعر ژاله اصفهانی” برگزار می کند.

اهداف مسابقه:

بنیاد ژاله امیدوار است که این حرکت بتواند قدمی باشد درایجاد ارتباط و شناخت متقابل بین فارسی زبانان کشورهای مختلف. بنیاد با نگاهی فراملی خواهان شرکت شاعران جوان از ایران، افغانستان، تاجیکستان و نیز فارسی زبانان سراسر جهان است. با توجه به اینکه بنیاد ژاله در شهر لندن مستقر است، شاعر برگزیدهء گروه داوران برای شرکت در مراسم دریافت جایزه با هزینه بنیاد به این شهر دعوت خواهد شد.

شرایط شرکت در مسابقه:

• شعرهای ارسالی باید در ساختارهای کلاسیک و مدرن شعر فارسی باشد.
• با توجه به هدف اصلی این مسابقه شرط سنی شرکت کنندگان در مسابقه سی سال است (متولدین اول آبان 1358 به بعد).
• شعرهای ارسالی باید شامل ده نمونه از اشعار کلاسیک و مدرن باشد. حد اقل یکی از آثار باید شعرکلاسیک باشد.

9 مرداد 1388 ) به دبیر خانه بنیاد ژاله به ایمیل ) • آثار باید تا تاریخ 31 ژوئیه 2009  رسیده باشد. آثار ارسالی باید به فارسی تایپ شود و javanan@jalehesfahani.com ارسال شود. (JPEG) و یا تصویر PDF به صورت فایل

• ذکر نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و آدرس محل سکونت ضروری است.

چگونگی داوری و گروه داوران:

• شعرها در دو مرحله بررسی خواهد شد و اسامی سه نفر که به مرحله نهایی راه پیدا می کنند از طریق تارنمای بنیاد به اطلاع خواهد رسید.
• بررسی آثار بر اساس معیارهای شعر کلاسیک و مدرن به تعبیرگروه داوران وبا رای اکثریت آنان انجام خواهد شد.

• اسامی هیات داوران که شامل شاعران و منتقدان ادبی است به شرح زیر است: اسماعیل خوئی، هادی شفیعی، عنایت فانی، محمود کیانوش، لعبت والا و شاداب وجدی.

9 مهر 1388 ) اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی اعلام خواهد شد و در ) • در تاریخ اول اکتبر 2009

7 آذر 1388 ) در شهر لندن و در سالن اجتماعات دانشکده مطالعات شرقی ) تاریخ 28 نوامبر 2009

در یک مراسم ویژه به نفر اول جایزه بنیاد داده می شود. (SOAS) و آفریقائی دانشگاه لندن

جایزه مسابقه و قدردانی از حامیان:

• جایزه این مسابقه شامل لوح تقدیر و جایزه ویژه با نام “تندیس امید” خواهد بود.
• تمامی علاقمندان و نشریات چاپی و الکترونیکی که فراخوان شعر بنیاد ژاله اصفهانی را اطلاع رسانی

نمایند از حامیان این جایزه محسوب شده و از آنان قدر دانی خواهد شد.
• علاقمندان به حمایت از این جایزه می توانند با هیات عامل بنیاد با ای میل

تماس بگیرند. از حامیان مالی جایزه در مراسم اعطاء bonyad@jalehesfahani.com

جایزه، در تارنمای بنیاد و در رسانه ها قدردانی خواهد شد.

بنیاد ژاله اصفهانی

23 می 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!