خوشحالی مردم تهران از نتیجه مناظره + عکس و فیلم

هزاران تن که بسیاری از آنها را خانواده ها تشکیل می دادند، با استقرار در بخش میانی میدان تجریش با شعارهایی موفقیت و پیروزی میرحسین را در مناظره مورد ستایش قرار دادند. در این میان شعارهای “دولت سیب زمینی، نمی خوایم، نمی خوایم”! “مناظره عالی بود، دکترتون خالی بود”، “احمدی بای بای”توسط مردم بیان می شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!