رهبر انقلاب در بيستمين سالگرد رحلت امام

من به شما عرض ميكنم: هر كسى به استحكام اين نظام علاقه‏مند است، هر كه به اسلام علاقه‏مند است، هر كه به ملت ايران علاقه‏مند است، براى او عقلاً و شرعاً واجب است كه در اين انتخابات شركت كند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!