«در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمیکنم»

«تا زمانی که شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیداها نظارت دارد، در انتخابات شرکت نخواهم کرد.»

 

مساله بر سر پای بندی به اصول است. این اصول برای من بسیار با اهمیت‌اند. اگر قرار باشد که انسان‌ها در انتخابات شرکت کنند، باید آزادی انتخاب هم داشته باشند. در ایران اما این‌گونه نیست و صلاحیت کاندیداها باید نخست از طرف شورای نگهبان که اعضای آن منتخب مردم هم نیستند، تایید شود. از این رو، تازمانی که شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیدها نظارت دارد، در انتخابت شرکت نخواهم کرد.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!