امروز در اخبار اتخابات – ۱۵ خرداد ١٣٨٨

 مناظره موسوی- رضایی: ادامه اقتصاد جنگ یا اجرای اصل خصوصی سازی

درسومین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری دهم، پنج شنبه شب، با حضور محسن رضایی و میر حسین موسوی، طرفین عموما به مسائل داخلی پرداختند و اقتصاد، موضوع اصلی مناظره آرام و بدون تنش آنها بود و هردو ترجیح دادند که مواضع یکدیگر درعرصه سیاست خارجی و بین الملل را به چالش گیرند.

رضایی در این نشست با اشاره به آنچه شب گذشته بین موسوی و احمدی نژاد گذشته بود، گفتگوهای بین آن دو را «مناقشه» خواند و اعلام کرد که از یک سال پیش نسبت به افزایش درگیری، تنش، اختلاف و تفرقه در کشور هشدار داده است. رضایی همچنین گفت که به دلیل این پیش بینی ها بود که دولت ائتلافی را در دستور کار خود قرار داده است.

موسوی نیز در این مناظره با اشاره به مناظره ش… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!