توجه جدی نامزدهای اصلاح‌طلب به مطالبات اهل سنت

راهبرد اصلی ما در «‌جماعت دعوت و اصلاح» از اول انقلاب تا امروز مشارکت بوده و در عمل هم نشان داده‌ایم. در دوره‌های مختلف انتخابات شرکت
کرده‌ایم. تا جایی که برای ما امکان داشته گاهی هم بیانیه صادر کرده‌ایم. هر چند که در ابتدای انقلاب صدور بیانیه و اعلام حضور رسمی برای ما ممکن نبود اما در عمل وارد انتخابات شده‌ایم و در همه‌ی انتخابات‌ها چه ریاست جمهوری، چه مجلس و چه سایر انتخابات دوستان شرکت کرده‌اند. اما می‌شود گفت که دوستان اهل سنت در انتخابات قبلی این‌طور نشان داده که مجموعه‌ی اهل سنت ـ نه همه ـ به سمت مشارکت تمایل دارند. مشارکتی که دیدگاه‌هایشان به نوعی نزدیک به دیدگاه‌های جامعه‌ی اهل سنت باشد. در دوران اصلاحات می‌بینیم که میزان مشارکت در جامعه‌ی اهل سنت خیلی بالا می‌رود و نشان‌دهنده‌ی این است که به نوعی امید به گفت‌ و گوی اصلاح‌طلبی در میان اهل سنت وجود دارد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!