برنامه های دولت میر حسین موسوی

برنامه های دولت میر حسین موسوی که از ماهها با مشارکت صدها تن از نخبگان کشور آماده شده بود در قالب کتابچه ای ارائه شد.

جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!