دستگیری گسترده فعالان سیاسی در تهران

دبیرکل و چند تن از اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی و دو عضو سرشناس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ایران که دو حزب عمده جناح اصلاح طلب و از مهم ترین حامیان میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران محسوب می شوند، در میان بازداشت شدگان هستند. همچنین احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی که از نامزدی مهدی کروبی حمایت می کرد، دستگیر شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!