اعتصاب، راهپیمایی و تجمع فردا، فرمان الله اکبر امشب

اعتصاب، راهپیمایی و تجمع فردا، فرمان الله اکبر امشب

با اطلاعرسانی درست، می توانیم در زمانی کوتاه حدود یک میلیون نفر منتقل کنیم، تلفن را نباید فراموش کرد حتی اگر خارج از کشور هستیم.  

طبق گفته میر حسین موسوی به صورت مسالمت آمیز و با رعایت اصل عدم برخورد، مخالفتهای خود را نشان می دهیم

1. امشب و هر شب ساعت 9 الی 11 شب بانگ الله اکبر از بالای پشت بام ها.
2. روز دو شنبه تعطیل است، سه شنبه اعتصاب عمومی برگزار می گردد.
3. آدرس منزل میر حسین: آدرس منزل میرحسین موسوی: پاسداران- سه راهفرمانيه- خيابان بوستان- روبري سفارت عربستان- انتهاي بن بست مريم- پلاك
4. راه پیمایی آرام و بدون خشونت ملت ایران فردا در تمام شهرهای ایران

ساعت راهپیمائی :16

تهران
 بين ميدان انقلاب و آزادی

(در خواست مجوز شده)  

خارج از کشور
 در جلوی سفارت های ايران مسیر های پیشنهادی حامیان برای شهر ها

مشهد
 پارک ملت

اصفهان
 خيابان چهارباغ بالا

شيراز
 خيابان حافظ

اهواز
 خيابان نادری

کرج
خيابان اصلی گوهردشت

تبريز
 خيابان راسته کوچه و بازار

کرمان
 در مقابل استانداری

يزد
 خيابان پرفسور حسابی

ساری
 فلکه ساعت

گرگان
 خيابان ناهارخوران

سنندج
 خيابان ششم بهمن

چالوس
 خيابان راديو دريا

خرم آباد
 خيابان خرم رود

کرمانشاه
 خيابان طالقانی

اروميه
 خيابان خيام

رشت
خيابان منظريه

بجنورد
 چهارراه مخابرات

بيرجند
 خيابان مدرس

زاهدان
 خيابان کوثر

اردبيل
 مقابل استانداری

زنجان
 خيابان سعدی

همدان
 ميدان بوعلی

بندرعباس
 بلوار امام

بوشهر
 خيابان طالقانی

ياسوج
 خيابان استاد

شهرکرد
 ميدان انقلاب

ايلام
 خيابان مسجد جامع

قزوين
 مقابل استانداری

قم
 خيابان ارم

اراک ميدان وليعصر

کاشان
ميدان پانزده خرداد

رسانه میر حسین مائییم صفحه حامیان در فیس بوک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!