خواهان به رسمیت نشناختن نتایج انتخابات است !

 .  چهار روزنامه نزديک به اصلاح‌طلبان با تهديد به توقيف وادار شده اند . 
روزنامه نگاران رضا عليجانی برنده جايزه ٢٠٠١ گزارشگران بدون مرز، تقی رحماني، هدی صابر ، احمد زيد آبادی از سوی مقامات امنيتی بازداشت شده‌اند. از سرنوشت ده‌ها روزنامه نگار ديگر اطلاعی نيست. 

خرداد نو ، آفتاب نيوز ، قلم سبز، سعيد شريعتی يکی از مسئولان سايت‌های اصلاح‌طلبان نيز دستگير شده 
پليس با خبرنگاران خارجی نيز با خشونت رفتار کرده است. همکار شبکه تلويزيونی ايتاليايیRAI ، گزارشگر خبرگزاری رويترز، از سوی پليس مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، گروهی از خبرنگاران بی بی سی از سوی پليس تهديد به بازداشت شدند. 

تعدادی از مسئولان حزب مشارکت اسلامی از جمله دبير اول آن محسن ميردامادی ديروز در تهران بازداشت شدند. 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!