رهبر معظم انقلاب: ملت ايران نشان داد به راه امام همچنان دلبسته است

رهبر انقلاب اسلامي به تلاش دشمنان اين کشور با راه اندازي جنگ رواني و تبليغات وسيع آنان در رسانه هاي بيگانه براي دلسرد کردن مردم از حضور در انتخابات اشاره کردند و افزودند: حقيقتاً يک دست اعجازآفرين الهي پشت اين انتخابات بود چرا که نتيجه ان، ده ميليون رأي بيشتر در مقايسه با بالاترين رقم مشارکت مردم در انتخابات 30 ساله است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!