هدیهای از زندان اوین

در این ایام که ملت به وقایع چند روز گذشته می‌‌اندیشد و بسیاری در واکنش به آن فریاد میکشند، مادری در زندان اوین، به یاد روز تولد دخترش هدیه‌ای را به دست او می‌رساند.

سر‌کار خانم فریبا کمال آبادی، همراه با شش نفر از یاران ایران بیش از یک سال است که در زندان اوین به سر میبرند. ضعف جسمی‌، شکنجه روحی‌ و روانی‌ و میله‌های زندان مانع این نشد که هدیه‌ای‌ را برای تولد دختر کوچک خود، ترانه، تدارک ببینند.  ایشان با شور عشق، ابتکار و ایمان، گیاهی‌ را در سخت‌ترین شرایط پرورش دادند و به دست دختر خود رساندند.  در عکس بالا، این دختر جوان را با نمودار عشق مادر و امیدواری به آینده می‌بینید.  بدون شک این درسی است برای همه ما.

به امید آنکه بیداری و هوشیاری امروز را فراموش نکنیم و نفاق خانمان سوز را به یک وحدت نا گسستنی میان همه ملت ایران تبدیل کنیم.

البرز 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!