رهبر با نمايندگان ستادهاي چهار نامزد انتخابات

 پرهيز از اقدامات تحريک کننده توصيه و تاکيد کردند: دو جناح و دو گروه يکديگر را عصباني نکنند چه آن کساني که نامزد مورد علاقه آنها پيروز شده و چه آن کساني که نامزد آنها پيروز نشده است. همه بايد بر محور اصلي که حضور در صحنه انتخابات و دفاع از نظام است متمرکز شوند.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: امروز همه تکليف داريم تا از هويت جمعي کشور و نظام دفاع کنيم و نگذاريم مردم در مقابل يکديگر قرار گيرند و اين اقدام موجب خشنودي حضرت ولي عصر(عج) و جريان رحمت الهي در کشور خواهد شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!