محتشمی پور: آراء ۷۰ حوزه انتخابيه بيشتر از واجدين شرايط است

 در يک حوزه انتخابيه ۱۴۰ درصد از واجدين شرايط رای داده بودند و اين در حالیست که در تمام حوزه‌هايی که اين اتفاق افتاده بود ۸۰ يا ۹۰ درصد رای احمدی نژاد اعلام شده است يعنی بيش از ۱۰۰ درصد در اين حوزه‌ها به احمدی نژاد رای داده‌اند.» آقای محتشمی پور تاکيد کرد «با توجه به مسائل پيش آمده که مشروح آن نيز در اختيار شورای نگهبان قرار گرفت ما معتقديم اين انتخابات بايد دوباره برگزار شود».

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!