افزایش محدودیت‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی در ایران

براساس این گزارش، خبرنگاران خارجی تنها می‌توانند از گردهمایی‌های دارای مجوز دولتی خبر و گزارش تهیه کنند. در فعالیت برخی شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان خارج از کشور مثل  بی‌بی‌سی نیز اخلال ایجاد شده است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!