«مردم کوتاه نخواهند آمد» مصاحبه با عیسی سحرخیز

تصور من این است که جناح مقابل کوتاه نخواهد آمد، چون این مسئله را پیش‌بینی می‌کرد. همین که حضور امروز در نماز جمعه را که بنا بود انجام بشود، لغو کردند. هیچ کدام از این افراد هم شرکت نکردند، به این معناست که دیگر امیدی به آقای خامنه‌ای ندارند. آن چیزی که الان در سطح جامعه مطرح است، این است که عدالت رهبری زیر سوال است، مدیریت و مدبری آقای خامنه‌ای زیر سوال است، که با صحبت‌های ایشان این مسئله تقویت شد و نمی‌شود حکومت و کشور را در دست چنین فردی سپرد که برای حفظ خودش و قدرت خودش مردم را تهدید می‌کند و اکثریت قاطبه‌ی کسانی که رای دادند و الان حس می‌کنند رای‌شان را به گونه‌ای مصادره کردند را به کشتن و کشتار تهدید می‌کند. این فرد دیگر در جایگاه اصلی خودش قرار ندارد و الان دیگر انتخابات از متن به حاشیه‌ی سیاست ایران رفته و موضوع رهبری و ولایت فقیه و قدرت آقای خامنه‌ای زیر سوال است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!