ای ایران

 

 

پس از  کش و قوسهای معمول حضرات تجاوزگران جنسی اسلامیست و تهدید نه چندان سرپوشیده از سوی وزیر امور خارجۀ آلمان، نظام پر برکت  اجازه داد که خانواده های دو خبرنگار آلمانی به گروگان گرفته شده با آنها در یکی از زندانها در تبریز دیدار کنند.

دور نیست آنروزی که ایران و ایرانی و جهان متمدن از شر حکومت وحوش اسلامیست رهایی یابند.

 شنیدن اثر جاودان استادان خالقی و گل گلاب که در شرایط  ایران اشغال شده همچو امروز خلق شده، آنهم به خوانندگی جوان آلمانی خوش ذوق، پیامها دارد برای خوشبین بودن به آزادی و سربلندی ایران و ایرانی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!