ساعتی دیگر بازی حذفی ملت واستبداد

ساعتی بیشتر به آغاز بازی حذفی تیم ملت ایران با شرکت جوانان بدون آینده  که برای اینده خود ودیگران بطور مسالمت  آمیز ولی پیگیر در یک طرف در مقابل تیم کا ملا سازمان یافته ، تمرین دیده  به مربی گری  خامنه ای و کاپیتانی احمدی نژاد   هست  تیم استبداد سالهاست که قوانین بازی دموکراسی و مردم سالاری را نقض کرده و با پشتوانه تاریخی و مالی نفتی خود داوران و خط نگهداران را و تماشاگران توانسته بود به فینا ل برسد ولی امروز روز سرنوشت سازی هست و تیم استبداد تنها با تیراندازی و خشونت بیشتر هست که می تواند برنده از زمین میدان انقلاب خارج شوداماشیوه برنده شدن انها توسط مردم ایران و جهان مردود اعلام شده است . برنده شدن به قیمت بی اعتباری بیشتر آنها خواهد بود.ایا کسی در میان مستبدین گذشته را برای آنها آنالیز می کند تا با قوانین مردمی بازی کنند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!