گرامی باد یاد جانباختگان راه ازادی

 ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم…..موجيم كه اسودگی ما عدم ماست.

اگر شما توان دیدن شقاوت سربازان رهبر را ندارید.  و اگر نمی‏خواهید بغض خفه‏اتان کند و اشک امانتان را ببرد، به این گلیپ نگاه نکنید.

 

ایا کسی از بین شما میتواند این شعر را به فارسی بنوسد؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!