عبادی خواهان پیگرد شلیککنندگان

شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل، روز جمعه از محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران، خواست کسانی که در تظاهرات خیابانی به روی مردم آتش گشوده‌اند را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و به خانواده‌های قربانیان نیز غرامت پرداخت کند. عبادی همچنین گفت به شمار معترضان در شهرهای مختلف ایران، می‌تواند بیانگر این باشد که این جمعیت درباره اظهارات آیت‌ الله خامنه‌ای در نماز جمعه چگونه می‌اندیشند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!