آغازاعتصاب عمومی در کردستان

مختار زارعی، فعال اجتماعی، از منکوب شدن هر گونه اعتراض و هزینه‌ی بالای هر مخالفت در کردستان می‌گوید:  «برخی فعالان سیاسی از
جبهه متحد کرد، اتحادیه دانشجویان و فعالان حقوق بشر را احضار و تهدید کرده‌اند. گفته‌اند هر اتفاقی بیفتد، شما را مسئول می‌دانیم. گفته‌اند دستور تیراندازی‌هم دارند و با هر جمعیت ولو اندک هم برخورد خواهند کرد.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!