بازداشت سردبير سايت کانون زنان ايرانی ژيلا بنی يعقوب

کانون زنان ايرانی -ژيلا بنی يعقوب سردبير سايت کانون زنان ايرانی شنبه شب در منزلش بازداشت شد .

نيروهای امنيتی 12 شب روز شنبه بعد از دو ساعت ماندن و تفتيش خانه اين روزنامه نگار و همسرش بهمن احمدی اموئی آنها را ساعت دو نيمه شب به نقطه نامعلومی انتقال دادند .

خانواده اين دو پس از مراجعه به منزل آنها دريافتند که ماموران موبايل ،کامپيوترها ی شخصی و بسياری از دست نوشته های آنها را با خود برده اند . همسايگان انها نيز از برخورد خشن نيروهای لباس شخصی موقع انتقال اين دو سخن گفتند .

مراجعات خانواده های اين دو روزنامه نگار به زندان اوين و دادگاه انقلاب نيز تاکنون به نتيجه ای نرسيده است . ماموران اين دو نهاد دولتی می گويند :,نمی دانيم اين دو روزنامه نگار کجا هستند !,

ژيلا بنی يعقوب چندی پيش جايزه بين المللی شجاعت در روزنامه نگاری را دريافت کرد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!