شکاف عمیق در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در پی دستگیری و نا پدید شدن سردار علی‌ فضلی امروز جلسه‌ای غیر رسمی‌ از طرف سردار حاج سعید قاسمی فرمانده سابق لشکر ۲۷ محمد رسول الله با حضور ۱۶ تن از سرداران قدیمی‌ سپاه بر گذار شد، این جلسه که به منظور شکایت از وضعیت موجود در کشور انجام پذیرفته، سردار سعید قاسمی در این جلسه اظهار کرده که وضعیت موجود بسیار نگران کنند و شرم آور است و کاملا با آرمانهای امام مغایرت دارد، و در صورت تحت فشار قرار گرفتن از سوی رهبر برای سرکوب بیشتر و شدیدتر مردم از این سمت کنار گیری کرده و در کنار مردم قرار خواهند گرفت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!