ندا یه دختر زیبا،

دلم میخواد یه تصویری رو توی ذهنم جایگزین کنم،

اون همه خون، اون همه داد و بیداد،

اون چشمها…

فکر نمیکنم خود ندا هم دلش می‌خواست که اینطوری به یادش بیارن…در حال کشیدن آخرین نفسش!

نه، اصلا!

ندا یه دختر زیبا، با اون نگاه مهربون، با اون لبخند ملیح، با اون برق چشمهاش!

این دختر زیبا، قربانی حماقت یه عده شد…

و چه حیف!

روحت شاد ندا جان..

همیشه دوست دارم با این لبخند به یادت بیارم!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!