قصد دارد برای بررسی انتخابات یک هیئت به ایران اعزام کند

 اتحادیه اروپا قصد دارد برای بررسی انتخابات دهم ریاست‌جمهوری، به ایران هیئت اعزام کند.

این تصمیم پس از درخواست شیرین عبادی، ‌حقوقدان ایرانی، از این اتحادیه صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس پارلمان اروپا دیروز چهارشنبه، گفت که امیدوار است ریاست این هیئت را برای بررسی انتخاباتی که به نظر می‌آید «یک تقلب انبوه» است بر عهده بگیرد.

هانس-گرت پوتــِرینگ افزود: «من به گروه‌های سیاسی پارلمان اروپا توصیه خواهم کرد تا هر چه سریع‌تر هیئتی از طرف پارلمان اروپا به تهران بفرستند.»

رئیس پارلمان اروپا گفت: «من تاکنون هیچ‌وقت چنین کاری نکرده‌ام ولی اوضاع آن‌چنان وخیم و مهم است که حاضرم شخصاً به عنوان رئیس پارلمان اروپا بروم تا از این طریق بتوانیم همراهی خود را با مردم داخل ایران نشان بدهیم.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مقامات ایرانی اجازه ورود … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!