کشف جالب رحیمی برای کاهش‌ رای‌احمدی‏نژاد

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: اگر دشمنان خارجی انقلاب رنگی را برای کشور مهیا نکرده بودند و حجم توطئه‌ها علیه دولت کم بود به طور یقین آراء احمدی‌ن‍ژاد بالاتر از میزان کنونی بود. به گزارش ايلنا، محمدرضا رحیمی در شورای اداری استان همدان با بیان اینکه پشت صحنه دشمنی با انقلاب و نظام بسیار آلوده است، افزود: کسانی که دستگیر شده‌اند این موضوع را تائید خواهند کرد رحیمی اظهارداشت: از ابتدای انتخابات گفته شد که یا آقای موسوی رای می‌آورد یا تقلب می‌شود و این درحالی بود که رئیس‌جمهور با سفرهای مکرر به استان‌ها، پاسخ به نامه‌های مردمی و تلاش شبانه‌روزی در خدمت به مردم، صحنه زیبایی از خدمت‌رسانی را به نمایش گذاشته بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!