یاد بگیریم که دیکتاتوری را کنار بگذاریم و مخالفین را هم تحمل کنیم.

ما بایست یاد بگیریم که با مخالفین هم همکاری کینم.

این را متاسفانه باید گفت که اکثر ما مردم دیکتاتور هستیم. و بکسی که مثل ما فکر نمیکند و یا برداشت ما را قبول ندارد میتازیم و مایل نیستیم دلایل او را بشنویم و به او اتهام میزنیم. و بالاخره یک نکته ضعف از وی بدست میآوریم و او را میکوبیم. ما بایست یاد بگیریم که با دوستان دیگرمان که افکار و اندیشه های دیگری هم دارند تساهل را بکار ببریم و نه با تعصب کورکورانه بگوییم هرچه من میگویم راست ودرست است و آنچه دیگران ابراز میدارند غلط نا زیبا.

رضا شاه از یک خانواده فقیر بود و یک سرباز که به درجه سرتیپی رسید و به وزارت و صدراعظمی و بعد هم پادشاهی. بایست منصفانه به کار های او نگریست آیا تمامی کارهای او زشت و بد بود ؟ آیا او هیچ خدمتی به ایران نکرد؟

میگویند شاه به امام خمینی گفت شما هرگونه آزادی را به وی پیشنهاد کرد به غیر از اینکه به خانواده او بد بگوید و وی نپذیرفت. منصفانه قضاوت بکنیم اگر امام با شاه میساخت و تواما ایران را اداره میکردند آیا اینکار به نفع ایران و ایرانیان نبود. به عبارت دیگر آیا تمامی افسران وامیران و درجه داران ارتش شاهنشاهی فاسد و دزد بودند که بایست همه آنان تسویه خونین بشوند؟

آیا اگر در آن سالهای 1357 کسی حرف از اتحاد بین شاه و امام میکرد میبایست به او فورا انگ خاین میزدند؟ مگر همین شاه با آیت الله بروجردی که استاد امام بود روابط خوب و حسنه ای نداشت؟ و یا آیت الله دیگر شریعت مداری با شاه مراوده نمیکرد؟

اگر انسان خود خواهی ها را کنار بگذارد و سر دوستی را بگشاید آیا نمیتوان مسایل و مشگلات را حل کرد؟ مگر در سایر کشور ها برای جابجایی قدرت و دولت کشت و کشتار راه میاندازند. مگر این اشخاصی که قدرت را در دست گرفتند همه از اشراف ایران بودند؟

آیا ما نمیتوانیم و لیاقت نداریم که در این دنیایی پر از ظلم و بی تفاوتی برای خودمان با دوستی و مهربانی راهی بیابیم؟ آیا سیاستمداران ما نبایست با هم مصالحه و تساهل کنند و همه به بازی گرفته شوند.

آیا تمامی کارهایی که در زمان شاه انجام شد بد بود؟ بجز آزادی کامل سیاسی آیا ما آزادیهای دیگر نداشتیم؟ من قبول دارم که در زمان شاه پارتی بازی بود و حق به حق دار نمیرسید ولی آیا قبول دارید که داشتن یک اجتماع ایده آل به سعی و کوشش همگانی نیاز دارد و یک فرد نمیتواند همه کار ها را زیر نظر داشته باشد.

قبول دارید که لجبازی و فکر مردم نبودن وخودسری و بی سیاستی رهبران ما ما را اینقدر عقب افتاده و شکننده کرده اند. انسانهایی که تجربه و دانش اداره حتی یک مدرسه را هم ندارند ناگهان مدیر و فرمانده یک استان میشوند و معلوم است که چه دسته های گلی به آب خواهند داد. آنان این قدرت را ندارند که به آسانی بگویند که نمیتوانند آنچه که به امانت به آنان سپرده اند اداره کنند بلکه با اداره آن استان به نحوی غیر اصولی تمامی سرمایه مردم آن استان را بهدر میدهند.

متاسفانه مشاوران و مدیران دلسوز را بکناری میگذارند و یک مشت انسان بی دانش در آن رشته را سرکار میگذارند و آنان هم همه چیز را با خودخواهی های خود نابود میکنند و با اداره کردن غیر علمی سرمایه ها را به باد میدهند و مردم را به گرسنگی و بیکاری میبرند.

یک دندگی ها و ویران کردن ایران بدست ایرانی متاسفانه برنامه ای بود که مورد نظر سیستم غارتگر بین المللی بود. دین و قومیت را در ایران علم کردند و مردم را بجان هم انداختند. و خود از این بل بشوها سو استفاده کردند. بیاید با دوستی و محبت ایران بهتری بسازیم که رشگ دنیا شود نه کشوری سوزان و سوخته.

مطالبات خود را با دوستی و محبت بخواهیم نه با زور و فشار. من منکر این نیستم که متاسفانه دزدی و فساد و بی تفاوتی و بمن چه بمن چه بنا به مقتضیات روز بیشتر از زمان شاه است. ولی باز نمیشود گفت که همه دست اندکاران در این دوره بد هستند.

بایست که مشگلات ایران با مردانگی و دوستی و مروت حل شود. همه بایست در کار و سازندگی ایران سهیم باشند. و این میلیونها ایرانی با تفکر های دیگر بایست دست در دست هم ایران نوینی بسازند.

دیکتاتوری و دزدی و فساد بایست جایش را به آرامش دوستی و محبت بدهد. مگر ادیان الهی جز برادری و برابری چیز دیگری تعلیم دادند مگر انسان گرایان هم جز دوستی و محبت راه دیگری پیش پا ی ما گذاردند؟

ملت ما احتیاج به آرامش صلح و گفت گو دارد بایست خودخواهی ها و فساد ها کنار بروند و انسانیت جایگزین شود. دولتهای غرب و شرق و ساید کشورها بیشتر دنبال منافع خودشان هستند تا منافع ملت ما. و با دامن زدن به آتش نفاق و برادر کشی کشور ما را دوباره میخواهند ویران کنند. باهوش باشید و در دام این غارتگران دوباره نیافتیم.

متاسفانه اکنون حق کشی وغارت در همه دنیا همه گیر است مردم حریص و با قدرت میخواهند دیگران را بنده و اجیر خود کنند و با داشتن سرمایه های نجومی و در اختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی حتی میتوانند روز را شب جلوه بدهند. آنها مدیران و رهبر را انتخاب میکنند و با زور و یا تبلیغات وسیع آنان را به خورد مردم میدهند. انسانهای والا را لجن مال میکنند و دست چینان خود را تا مقام الوهیت بالا میبرند. با داشتن وسایل اتباط جمعی براحتی از مویی کوهی میسازند و انسانهای در بند و محتاج را بصورت مزدوران خود د ر میاورند.

با دادن توپ و تانگ آنان را برعلیه مردم عدالت خواه چیره میسازند و با سرکوبهای عمومی و اقتصادی فرمان هدایت جهان را در دستهای خونین خود میگیرند. با دادن مقامهای عالی به اشخاص پست و به فرهنگ و بی دانش آنان را خدمتگذاران خویش میکنند. و سرمایه های ملی کشور ها و طبقه متوسط کشورهای خود را غارت میکنند. با دانش و بینش و اتحاد مخالف هستند و هر روز در کوره گروه گرایی ها میدمند.

با اتحاد ودوستی و دانش و فرهنگ و با کنار گذاردن حرص میشود به جنگ اینان رفت و تا مادامی که برق پول چشمان ما را خیره میکند و داشتن ثروت و مکنت برای ما آبرو و زندگی میخرد و خود را بنده آن میسازیم دست این دزدان بین المللی باز است.

اگر ما و رهبران ما از خودخواهی و تجمل خواهی و حرص و آز بکاهند و انسانهای معنوی بشوند و برای دانش و بینش و فرهنگ و اعتلای مردم خدمت کنند به مردم و آزادی هایشا ن احترام بگذارند و اگر دیدند دیگران بهتر از آنان دارای خصوصیت رهبری هستند داوطلبانه جای خود را به وی واگذارند. و برای مردم کار کنند تا رضایت خدا و اولیای مذهبی را فراهم آورند. مشگل ما حل خواهد شد.

نمیرد آنکه زنده بود به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما. هزگز نمیرد آنکس که زنده بود به عشق. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!