اگر خامنه ای منافع بسیجی ها رو حفظ نکنه نگهش نمیدارند

 فايل صوتي صحبتهاي تند فائزه هاشمي ديروز در مسجد قبا: خامنه اي احمدي نژاد رو مي خواد. تنها دوره اي که خامنه اي رهبر بوده الانه. رهبري البته گفت کسي براي من مثل هاشمي نمي شود. ولي اگر تاريخ را نگاه کنيد رهبري در زمان رياست جمهوري نخست وزيرش از سوي آقاي خميني تحميلي بود. زماني که هاشمي رييس جمهور شد، او رييس جمهور آقا نبود. خاتمي هم همينطور.تنها دوره اي که رهبر واقعيست الانه. دوم حاميان آقا انصار حزب الله و پاسدارها و اين ها هستند که اونها هم منافعشان در همين کارهاي احمدي نژاده. بنابراين بايد منافع بسيجيها رو حفظ کنه. اگر نکنه نگهش نمي دارند. در واقع آقا داره به خاطر خودش اين کار رو مي کنه. مردم خودمون هم مقصرند. ما يه دموکراسي نيم بند داريم. من يه دوره مي شم نفر اول تهران. يه دوره راي نمي ارم. ما قهرمان ساز و اسطوره کش هستيم. مشکل روانشناسي جامعه خودمون هم هست. اگر سيستم داشتيم. اين دموکراسي مع… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!