سعید مرتضوی مسئول سرکوبی و شکنجه و قتل روزنامه نگاران

 مرد اجرایی سرکوب کنونی روزنامه‌نگاران و معترضان دستگیر شده در تهران، سابقه‌ای سیاه در نقض حقوق بشر دارد. از تاریخ ٢٣ خرداد سعید مرتضوی دادستان تهران سرکوب را در تهران مدیریت می‌کند. برای ماموران وزارت اطلاعات و ضابطین دادستانی حکم دستگیری هر کس را که ” مشکوک” تلقی کنند، صادر کرده است. پرونده ها را آماده و اتهامات بازداشت شدگان را مشخص و بازجویی‌ها را هدایت می کند. بنا بر گذشته‌اش ما می‌دانیم که دادستان فعالانه در بازجویی‌ها شرکت دخالت دارد. یکی از ویژه‌گی های سعید مرتضوی در بازجویی‌ها که بارها از سوی بازداشت شدگان تائید شده است، استفاده از همه‌ی ابزارها برای اعمال فشار بر زندانی و آزار و اذیت روحی و روانی زندانی است. سعید مرتضوی یکی از اصلی ترین مسئولان قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی‌تبار در سال ١٣٨٢ است. در ماجرای معروف به ” پرونده وبلاگ نویسان” که آن نیز تحت هدایت س… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!