برای آشتی ملی آقای خامنه ای و آقای رییس جمهور

حضور محترم رهبر و ریاست جمهوری اسلامی ایران

متاسفانه اکنون بازار شایعه و تبلیغات بر علیه شما رهبر محبوب ایران و ریاست جمهور خاکی و محرومیت کشیده ایران براه افتاده است . شما در زمان شاه در زندان بودید و طعم دیکتاتوری و شاید هم شکنجه را چشیده اید. شما با رای همین مردم دوبار به ریاست جمهوری ایران برگزیده شده اید. شما جانشین امام هستید که رای نود نه درصدی مردم را در زمان خودش داشت. با تجربه سی ساله حکومت مردمی که شما دارید و اینکه شما همطراز امام هستید و مردم هم به شما رای داده و شما را میخواهند بیایید مثل امام یک رفرندوم و یا همه پرسی انجام دهید درست همان کاری که امام کرد. اکثریت مردم که به شما و آقای رییس جمهور رای داده اند و خودتان هم اقرار دارید که اندکی از مردم با وسوسه کارکنان سفارتخانه ها یا عوامل آنان این شلوغی و کشت و کشتار را راه اندازی کرده اند.

پس برای اینکه به این گونه شایعات پایان دهید بیایید و همان کاری که امام انجام داد شما هم انجام دهید اگر امام رای نود نه در صد آورد شما با این همه محبوببت و اینکه سی سال است خدمتگزار این ملت مظلوم و ستم کشیده و غارت شده هستید و درد مردم را درست درک میکنید. همان ر فراندوم و انتخابات را تجدید فرمایید تا دوباره همان ملت و یا بقول امام امت همیشه در صحنه بشما رای بدهند وجلوی همه این شایعات را بگیرید.

نمیدانم روزنامه های خارجی را خوانده اید که حتی بزبان پارسی مقاله هایی منتشر میکنند. اینها میگویند که شما کشور را بسمت دیکتاتوری پیش میبرید و میخواهید یک حکومت اسلامی نظیر حکومت بنی امیه یا بنی عباس درست کنید و میگویند که آقای مجتبی میخواهد خلیفه مسلمین یا خلیفه شعیان جهان بشود و اکنون هم حدود ده میلیارد دلار و یا پوند در بانکهای انگلیس برای اجرای اینکار در دسترس دارد که شیطان بریتانیا گویا این حساب را بسته و یا میخواهد مسدود کند. برای رد این شایعات بیایید بگویید که این پول را برای مخارج ملت اسلامی ایران در نظر گرفته اید ومیخواهید آنرا خرج ملت کنید و برایشان دانشگاه و بیمارستان بسازید و یا صنایع مادر ایجاد کنید تا ملت زحمت کش و محروم و چشم بدست بزرگواریهای شما کار داشته باشد و مجبور نباشد به در یوزگی به کشورهای غارتگر پناه ببرد. و همه گونه خقت و خواری را تحمل کند.

امام میگفت که بمن خدمتگذار بگویید بهتر است این تا بمن رهبر بگویید. شما هم که خود را خدمتگذار ملت میدانید بیایید برای آسایش و راحتی و پیشرفت های علمی و صنعتی کشور سرمایه گذاری کنید تا در زیر سایه رهبری خردمندانه شما ایران بهشت برین شود تا ما نه معتاد داشته باشیم و نه انسانهای وطن فروش و خاین. میدانید که بیشتر مشگلات از نداشتن کار و تحصیل و نداشتن سرگرمی و کوشش و امکان نداشتن تشکیل خانواده است. با بکار گیری نیروی جوان در سازندگی ایران اسلامی و ایجاد شغل و امکان تحصیل همگانی تا سطح مهندسی و کارشناسی و حرفه فن و کشاورزی و امکان ازدواج و ساخت مسکن به این ملت محروم همچنان امام خدمت کنید. مسلم است که آنان قدر خدمات بی شایبه شما را خواهند دانست و دیگر لازم نیست که خون بیگناهان بی جهت ریخته شود.

این ملت که پشت شماست و حاضر به همه نوع فداکاری در راه شما دین و اسلام ناب محمدی است چرا امکانات بیشتری به آن نمیدهید تا ثابت کند که همراه و همدم شماست. با یک رفراندوم و یک همه پرسی به دنیا ثابت کنید که هنوز هم شما در قلب مردم نشسته اید. و با دعوت از ناظران بین المللی ثابت کنید که هر آنچه بد خواهان میگویند دروغ است. شما بهانه بدست کسی ندهید. اینان که میگویند شما میخواهید خلافت اسلامی درست کنید و خانواده خود را مثل خانواده سلطنتی کنید و خلافت را موروثی نمایید که در خانواده شما تا ابد باشد و یک دیکتاتوری مذهبی مانند عربستان شود و یا مانند خلفای بنی عباس. اگر درست باشد حتی خلفا هم مجبور بودند که از سایرین بیعت بگیرند. و بیعت فکر کنم همان چیزی مثل رفراندوم و یا همه پرسی است.

واقعا اگر نظر این است چه بهتر که آنرا هم به همه پرسی بگذارید. میدانید که اکنون شرکت های بزرگ همه برای غارت دوباره ایران دندان تیز کرده اند با یک عمل تاریخی جلوی اینکار را بگیرید. آنان از خشم و جنون و کشت و کشتار لذت میبرند آنان از اعتیاد ملت ما میلیارد میشوند آنان از جنگ و ویرانی کشور ما بهره های اقتصادی میبرند. با یک عمل خردمندانه جلوی اینکار ها را بگیرید.

اینکه میگویند که میلیارد ها میلیارد ثروت ایران غارت شده است. به دیوان محاسبات امر دهید که تمامی این حسابها ومخارج را معلوم گرداند که دیگر آنان نگویند که در ایران میلیارد ها دلار پول ناپدید شده است. اگر به ملت مظلوم فلسطین کمک شده است و یا صرف سایر امور اسلامی شده است بایست به صورتی شفاف به مردم ایران گزارش شود تا دهان مدعیان بسته شود و اینهمه تهمت وافترا نزنند.

آن که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. شما که سالیان سال است که کمر خدمت به این ملت محروم بسته اید و با نمازهای جمعه به هدایت آنان مپردازید بیایید با یک عمل انسانی و قهرمانانه همه ملت را دوستدار خود کنید با دادن آزادی بهمه مردم و با موافقت و یا حتی دستور انتخابات مردم را راضی و خوشحال گردانید.

عبادت بجز خدمت خلق نیست به عمامه عبا و دلق نیست. تو کز محنت دیگران به غمی نشاید که نامت نهند آدمی. با دوستان مروت و با دشمنان مروت و این دو روزه زندگی ارزش این کشت و کشتار ها و این که ندا های ایران و مونا های ایران مقتول شوند ندارد.

بگذارید که تاریخ بنویسد که مردی فرزانه ستم کشیده و در بند و زنجیر بوده و شکنجه شده یک فرمان تاریخی صادر کرد و بهمه ایرانیان آزادی داد. و انتخابات را آزاد کرد و صافی را برداشت تا مردم در حکومت شریک باشند و آرای آنان محترم باشد. این بهتر است یا بنویسند مردی که ادعای امامت و روحانیت میکرد میلیارد ها دلار را برد فرزندان ایران زمین را به خاک و خون کشید. و به آزادی های مردم احترام نگذاشت.

هرچه اکثریت مردم میگویند آن دارای ارزش و اعتبار است. حتی امام گفت که میزان رای مردم است. جلوی ویران شدن دوباره ایران و غارت دوباره ایران توسط قدرت های بزرگ را بگیرید و همه مردم را در حکومت سهیم سازید. مثل امریکا مگر بعد از پیروزی دمکرات ها همه جمهوری خواهان را قتل و عام کردند بهمه آنان حتی شغلهای خوب هم دادند.

ایکاش ما هم میتوانستیم مشگلات خود را با دوستی حل کنیم و به دشمن اجازه ندهیم ما را به جان همدیگر بیاندازد. میلیونها ایرانی آواره شدند و مجبور به ترک لانه و آشیانه خود کشتند. هر کس را به بهانه ای از میدان به در کردند. میلیونها ایرانی در ایران بیکار و معتاد هستند و میلیونها ایرانی نمیتوانند به تحصلات دانشگاهی در ایران بپردازند. مسول این مشگلات کی هست؟

با یک مدیریت صحیح علمی میتوان با آن ثروت عظیم نفت همه این مشگلات را حل کرد. با آوردن اشخاص دلسوز میتوان ایران را بپایه کشورهای صنعتی رسانید. با احترام به عقاید مردم و جذب آنان در سازندگی میتوان از نیروی افراد استفاده کرد. با داشتن یک دادگستری بیطرف و خوب میتوان به مردم امیدواری عدل و داد را داد. شما به عنوان یک رهبر فرزانه و یک پیشوا میتوانستید همه اینکار را انجام بدهید. ملت ما چه در خارج و چه در داخل کشور همراه با شما بوده است. سی سال شما حکومت کردید و هیچ کش چیزی نگفت. با این امواج مردم بیایید یک کشور زیبا بسازیم. با آزادی و احترام و محبت اسلامی. شما میتوانید اینکار را بکنید و قدرت این را دارید که این ملت را نجات بدهید. محبت شما در دل همه افراد این کشور است این محبت را برای همیشه حفظ کنید. شما احتیاج به زر و زور ندارید ملت پشتیبان شما است اگر به خواسته آنان توجه کنید. احترام به ملت احترام به خود شما است که برگزیده ملت هستید. شما توسط ملت به رهبری برگزیده شده اید و مسلم است اگر به خواسته حق مردم توجه کنید مردم هم برای همیشه پشت شما خواهند بود. ودو دلی را کنار بگذارید و به مردم برسید. با یک اعلان به مردم آنچه را میخواهند وقانونی هم هست بدهید. آنان شما را دوست دارند و خواهید دید که با عشق و علاقه بشما دوباره رای خواهند داد و حتی امکان رهبری و یا خلافت آقای مجتبی هم هست اگر مردم را در کار ها دخالت دهید. همه مردم نه گروهی خاص. الگوی شما میتواند کشورهای اروپایی باشد به اضافه احترام به مذهب منهای کنار گذاردن مذهب و یا حذف آن زیرا ملت اسلام را میخواهد. و انجام خواست اکثریت مردم بایست انجام شود. بیایید جلوی انزوای بیشتر ایران و جلوی کشت و کشتار های دیگر را بگیرید و ایران را ویران نکنیم و آبادان به آقازاده ها تحویل دهیم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!