فراخوان تحریم علیه صدا و سیما

اخبار روز: گروهی از فعالین مدنی در ایران، با انتشار اطلاعیه ای ضمن انتقاد شدید از برنامه های تلویزیون جمهوری اسلامی، از مردم و به ویژه زنان خواسته اند کالاهایی را که از این تلویزیون تبلیغ می شود، تحریم کنند. از امروز میخواهیم با تحریم خرید محصولاتی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ می کنند، مخالفت و اعتراض جدی خود را نسبت به عمل کرد رسانه ای که قرار بود ملی باشد اعلام کنیم تحریم این رسانه ی انحصاری و ضدملی بیش از همه بر دوش زنان است که بیشترین مخاطب صدا و سیما هستند و اصلی ترین نقش را در انتخاب و خرید کالاهای خانگی دارند. از زنان می خواهیم با تبلیغ و تشویق همگان به عدم خرید کالاهای تبلیغاتی در صدا و سیما و تشویق تولیدکنندگان به پرهیز از ارائه ی اگهی در آن رسانه، در این نافرمانی مدنی مشارکت فعال داشته باشند. تا ادامه ی پخش اگهی این شرکت ها از صدا و سیما، از خرید کالاهای زیر خودداری می کنیم:
ایزوگام شرق، گل… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!