رفسنجانی: هیچ وجدان بیداری از این وضع راضی نیست

آقای رفسنجانی روز شنبه سیزدهم تیر ماه (چهارم ژوئیه) در دیدار جمعی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان سخنرانی کرده است.
به گفته رئیس جمهوری اسبق ایران “مردم سراسر کشور بسیار خوب و حماسی در صحنه انتخابات حاضر شدند، ولی متاسفانه وقایع پس از آن و مشکلاتی که برای برخی به وجود آمده، ذائقه‌ها را تلخ کرد و فکر نمی‌کنم هیچ وجدان بیداری از وضع به وجود آمده راضی باشد.”او از اوضاع پیش در جریان انتخابات و پس از آن اظهار تاسف کرده و گفته است: امیدوارم با درایت و حسن مدیریت مسائل، در روزهای آینده شاهد بهتر شدن اوضاع، حل مشکلات و کاهش آلام خانواده‌های چشم‌ انتظار باشیم. به گفته برخی از ناظران مسائل ایران، اشاره های آقای رفسنجانی نسبت به مسائل اخیر ایران همچنان مبهم است و صراحتی نسبت به نتایج اعلام شده در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و سیر حوادث پس از آن ندارد.
آقای رفسنجانی همچنین گفته است که “باید سعی کنیم با مراع… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!