دستور قوه قضائیه ایران برای برخورد با شبکه های ماهواره ای و سایت ها

آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران با صدور بخشنامه ای از دادگاههای این کشور خواسته تا با “توسعه روز افزون شبکه های ماهواره ای مخالف نظام” به طور جدی برخورد کنند.
آقای شاهرودی روسای دادگستری استانها را موظف کرده تا شعبه هایی را برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با ماهواره ها و سایت ها در نظر بگیرند و این شعبه ها برای بررسی پرونده ها “از نظرات کارشناسان و مسئولان امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد، اهداف و پشتیبانی های مالی و سیاسی و اطلاعاتی” شبکه های ماهواره ای استفاده کنند.
رئیس قوه قضائیه ایران همچنین گفته تمامی کسانی که به “نحوی از انحاء” با شبکه های ماهواره ای همکاری نمایند و یا “در قالب هسته های سازمانی که از طریق سایت های اینترنتی ایجاد می شود” عضو شوند، براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد.
این بخشنامه در پی وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری صادر شده است که دولت ایران معتقد است بخشی ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!