آلمان و صدور دستگاههای غیر قانونی شکنجه به ایران

شاخه آلمان سازمان عفو بين‌الملل از دولت آلمان خواست كه عليه صادرات غيرقانونى دستگاههاى شوك الكتريكى اقدام كند. دستگاههاى شوك الكتريكى كه مى‌توانند به عنوان وسيله شكنجه استفاده شوند، مدتهاست كه به طور غيرقانونى از آلمان به كشورهايى چون ايران صادر مى‌گردند. بسيارى از موارد خريد و فروش دستگاههاى شوك الكتريكى از طريق تبليغات شركتهاى واردات و صادرات در اينترنت انجام مى‌گيرد. براى خريد اين دستگاهها نيازى به جواز اسلحه نيست، كافى است كه به سن بلوغ رسيده باشى. دستگاه شوك الكتريكى در برخى كشورهاى اروپايى ممنوع است، از جمله در كشورهاى اسكانديناوى، سوييس و اتريش. تلاش مدافعان حقوق بشر در آلمان اين است كه توليد، خريد و فروش و صادرات اين دستگاهها در آلمان نيز ممنوع شود.  ماتياس يون Matthias John، كارشناس تسليحات در سازمان عفو بين‌الملل در اين باره مى‌گويد: ”براى ما نگران‌كننده است كه به كشورهايى كه شكنجه مى‌كنند چنين چيزهايى ص… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!